sobota 3. listopadu 2012

Doporučení novému prezidentovi

Dovolil jsem si sepsat několik doporučení rad a domněnek pro budoucího prezidenta ČR, ať jím bude kdokoliv, někdy se jedná o doporučení konkrétních kroků, jindy doporučení jen obecná.
1) Jelikož za základní tezi prezidentství chápu jeho funkci jako hlavy státu, tedy hlavy demokracie, považoval bych za příhodné kdyby i tento prezident podporoval růst úrovně demokratické společnosti u nás, kdyby se snažil opět přiblížit politiku občanům a opět stáhnout pomyslné politické nůžky (nikoliv sociální, to není tak jeho posláním, alespoň né ekonomickými prostředky) podporou občanské společnosti, podporou ozdravování politických stran, podporou lidí v zájmu o politiku a angažovanost v ní aby zmizela apatie a nadávání bez tvořivosti. Navrhuji aby tento prezident apeloval na ustavení zvyku pravidelného velkého veřejného setkávání vlády a prezidenta s občanskou společností ve velké diskuzi, aby sám tuto akci napoprvé sjednal a čekal, jak výzvu přijme vláda. Takováto fóra by se mohla konat minimálně každé dva měsíce jeden až dva dny v kuse. Prezident musí být především pojítkem pro tuto formu komunikace a setkávání a neměl by ji prvotně zneužívat ke zvýšení svého vlivu ale k pomoci politice, demokracii a vládě.
2) Měl by přijmout svojí roli coby prezidenta členské země EU, tak aby jsme lépe vedli dialog co v EU chceme a co chtějí v EU ostatní a co chtějí v EU naši obyvatelé. Může samozřejmě zaujímat různé postoje v evropských otázkách, můře být pro integraci, proti integraci, pro pomoc tam a onde či ne, může zdůrazňovat nutnost větší podpory zásad subsidiarity atd ale to co by především měl být, je inteligentním a tvůrčím partnerem ostatním členům EU, aby jakékoliv jeho ideové směřování směrem k EU bylo opravdové né jen populistické a aby dokázal vést věcnou diskuzi se svými partnery, aby dokázal dát svému směřování profesionalitu a čistotu jednání. Měl by se ať už je jeho ideové směřování vůči EU jakékoliv, pokusit přiblížit lid této otázce a samozřejmě nejenom svému úhlu pohledu, ale tak, aby lidé se o věc zajímali, diskutovali o ní, aby nebyli odtažení od dění v EU, aby se k věci sami mohli postavit.
3) Prezident by se měl věnovat otázce soužití většinového a romského etnika na našem území nebo i s přesahem dále, pro problém soužití samotný a i pro jeho odraz v demokracii naší společnosti aby si jej nebrali do úst skupiny extrémistů či populistů a aby samotný špatný stav této otázky nepřiléval celkovému společenskému stavu negativní pnutí a jeho projevení v demokratickém a politickém projevu společnosti. Prezident by měl dávat většinovému občanstvu i občanstvu romskému najevo, že ho tato otázka a napravení vztahu mezi těmito skupinami, etniky zajímá, že ho zajímají samotní občané každého etnika. Mohl by proto sám vyrážet do míst kde je toto pnutí největší a i do romských rodin a společenství samotných.
4) Ať už dojde k předčasným volbám do poslanecké sněmovny či ne a volby budou ve standardním termínu,  neměl by prezident jmenovat vládu spolu s komunistickou stranou, avšak to samotné by nestačilo, pokuď by totiž komunisté opravdu mnoho uspěli v parlamentních volbách, musel by se snažit o to více jinou jmenovanou vládu podporovat v takovém duchu, aby nepřinášela další znechucení z politiky, aby toto období tendence komunistické strany překonalo a vrátilo minimálně do starých mezí, jinak bychom se mohli dočkat ještě větší vlny nástupu popularity komunistů po skončení té příští vlády. Není to tedy jenom o tom, aby prezident nejmenoval vládu s komunisty, ale aby se snažil zabránit dalšímu nárůstu jejich preferencí, aby ti co už komunisty volili ze znechucení ještě dále nepřibývali ale naopak aby se jejich řady zmenšovali. Z tohoto důvodu bude mít příští vláda a věřím že to bude vláda bez Komunistické strany Čech a Moravy, velikou odpovědnost za naši republiku.
5) Prezident by měl podporovat vzdělanost, vědu a výzkum. Podle statistik a výzkumů po Evropě jsme stát s nejmenším zájmem mezi občany o tato odvětví a přitom máme velmi dobrý vědecký potenciál. Současně by měl prezident podporovat kulturu obecně a umění a možná by si měl vzít spolupracovníka dramatika, který prezidentovi pomůže v tom, co prezident Havel zvládal jako dramatik sám.

Žádné komentáře:

Okomentovat