středa 28. listopadu 2012

Nové přehodnocení iniciativy "Pozitivní evoluce" a činnosti Karla Janečka

V dobách, kdy pan Karel Janeček působil pouze jako bojovník proti korupci a podpůrce vědy skrze své nadační fondy, vnímal jsem jej, jeho snahy a jeho činnost jako přínosné a skvělé a jako první vlašťovky iniciativy probouzející a dodávající naději i ostatním občanům. Pak přišla jeho pozitivní evoluce a pozitivní vlny zpočátku se zdající jako konstruktivní věc, pro někoho možná idealistická, pro mne především vydávající se správným směrem. Dnes však, po době, kdy se Janečkova pozitivní evoluce více rozvinula můžu jasně říci, jsem jedním z jejích a Jenečkových kritiků.

Není pravda, že bych si myslel, že je pan Janeček idealista, větší idealista než já. Nechci aby to vypadalo, že jsem proti vývoji společnosti, nechci aby to vypadalo, že jsem proti pozitivitě, že jsem negativní. (a proto my také došlo, že bych sám žádnou iniciativu takto tendenčně už nepojmenoval.) Nemůžu však podporovat člověka spojeného s Danielem Landou, člověka proti jehož vizím, návrhům a myšlenkám mám výhrady, když pan Janeček neumí výhrady rozporovat, umí je jen odmítnout, přebít, tím, že on si myslí něco jiného bez toho, aby předložil argumenty. Nemůžu podporovat ani to, že se diskuze říká něčemu, co bylo vlastně jen prostorem pro dotazy, přičemž odhadem na setkání v Lucerně padlo dotazů ze strany diváků asi jen deset a z toho čtyři z úst extrémistů, bohužel těch jediných, kdo reprezentovali k Pozitivní evoluci kritickou část společnosti.

Sám pan Janeček dal několikrát najevo, že o kritiku a rozporování svých myšlenek nestojí, přitom pořád mluví o diskuzi. Není to potom jen prázdné gesto možná jen z vlastní nevědomosti? Jak se ukazuje, že o svou kritiku nestojí? Například tím, že sám řekne jednomu z diváků, aby na jeho kritiku neplýtval energií, že jí má směřovat jinak, mimochodem ale také tím, že mezi hosty nebyl nikdo k Pozitivní evoluci kritický nebo někdo rozumějící politice, žádný politolog, z hostů byli nejlepší snad jen Jan Hnízdil a Václav Cílek, kteří ale také nedokázali mít žádné pořádné věcné poznámky, ale spíše myšlenky formující atmosféru, filosofické poznámky ke společnosti, které byli ale pořád lepší než prázdné fráze které se většinu doby setkání v Lucerně objevovali a byli určeny primárně jen k vytváření pozitivna často i pozitivna falešného i když upřímně chtěného. Jindy se nejednalo o fráze prázdné ale naplněné avšak neodražené jinak v setkání nicméně u těch se prostě nedá zůstat. Některými svými výroky z počátku svého vystoupení jakoby Karel Janeček odrazoval lidi od vstupování do stran. což by byla hloupost, protože pro uzdravení stran je třeba vždy zdravých lidí v nich a k tomu je naopak třeba vyzvat lidi, aby do nich šli i když nebo právě proto, že se jim současný stav stranické i obecné politiky nelíbí.

Pan Janeček stále opakoval, jak je racionální, nevím proč. Racionální člověk svou racionalitu obhájí svými argumenty a nemusí o ní mluvit a ti, kdo ji uznat a vidět nechtějí ji neuvidí, ani kdyby jste jim řekli tisíckráte, že racionální jste. Zoufalé vykřikování že jste racionální naopak spíše zní, jakoby jste si sami sobě i ostatním chtěli zapřít iracionalitu, kterou tušíte ve chvíli, kdy argumenty své myšlenky a vize neobhájíte, tak jako tak neučinil pan Karel Janeček. Semtam se o to dokonce pokusil ale dost chatrně.

Jeho první příklad jak by mohl dopadnout výsledek voleb v jeho volebním systému, byl opravdu jen příklad, co by mohlo ale vůbec nemuselo nastat. Stejně tak ale mohl zmínit několik dalších variant výsledků ale nezmínil, zmínil jen ty ideální. Po té mluvil dokonce o jakési prestižní analýze z politologické fakulty Masarykovi univerzity, tedy vlastně testu voleb dle jeho systému prováděném jak jsem pochopil asi na jejích studentech. Řekl pouze, že výsledek dopadl dobře, což je trochu chabé popsání výsledku u něčeho, čehož výklad může být subjektivní, měl tedy alespoň jasně říci, kdo tam v testovacích volbách uspěl, ale to neřekl. Naštěstí sám pak podotkl, že tento test nemá vypovídací hodnotu pro predikci působení systému v široké veřejnosti. Pak mluvil o tom, jak se ten systém studentům politologické fakulty líbil (čili argument odkazování se na autoritu a odborníky). Později popřel co sám říkal, když jeden z diváků přišel z připomínkou, že jeho nový systém zakonzervuje stav politiky a on neváhal tento test z politologické fakulty použít jako argument právě pro vliv v široké veřejnosti. Přitom ten test měl opravdu pramalou vypovídací hodnotu a byl ještě méně popsán. Jak už jsem řekl výsledky v podstatě nebyli sděleny, jen bylo sděleno, kteří dva kandidáti vypadli, že všichni kandidáti byli reální politici. Jednalo se o nereprezentativní vzorek voličů, kteří byli možná ovlivněni i výběrem politiků v testu kandidujících, kteří navíc jsou politiky doposuď fungujícími v jiném systému, jenže politici jsou adaptabilní a nejde si je v tomto smyslu tak lehko přelévat, navíc studenti věděli, že se jedná o test a pravděpodobně od začátku test pochopili čistě jen jako volbu ideálních poslanců, avšak volby do poslanecké sněmovny jsou v současnosti i podle návrhu pana Janečka také volbami vládními. O testu zkrátka řekl pan Janeček málo. Přitom jeho záporný hlas stojí za hlubší analýzu a může nadělat více škody než užitku, o čemž moc pan Janeček nechtěl mluvit.

Další věc je propojení volby do PsPČr se vznikem vlády. Jak jsem psal v minulém příspěvku, není to dobré pro většinový volební systém do této komory a zde mohu napsat, není to vhodné ani do voleb semiproporčních. Jak přesně říkal jeden host, naneštěstí zrovna extrémista z Reformy.cz, politický systém se zakonzervuje. Ve většinovém systému vše ovládnou dvě strany, v semiproporčním odhaduji buďto tři, jedna pravicová, jedna levicová a jedna středová, nebo čtyři, tedy dvě z jedné strany a dvě z druhé. Stane se tak z důvodu, že lidé chtějí volit podle toho, jaká z jejich volby vyplyne vláda. Nakonec tedy bude moct nestraník a malé strany do komory kandidovat, bude to ale především na papíře, ve skutečnosti moc možnost uspět mít nebude. A když ovládne těchto pár stran jednu komoru, ovládnou i druhou, tak jako je tomu u dvou komor většinového systému v Británii. Momentálně máme malé strany a nestraníky v senátu proto, že Senát není napojen na sestavení vlády a navíc komora poslanecká je v poměrném zastoupení, takže ani na Senát není žádný tlak pro stranickou hegemonii. Nicméně semiproporční volby by zavedli tři max. čtyři strany ve sněmovně a přenesli stejné do většinového senátu. Proto bych nechal volby do poslanecké sněmovny buďto poměrné s absolutní sílou preferenčního hlasu proti pořadí na kandidátce (nebo na kandidátce nechal pořadí náhodné a při shodném počtu preferenčních hlasů použil nějaký žebříček, který si strana udělala někde vedle) a nebo bych podpořil většinový či semiproporční systém s tím, že by se odděleně volil premiér v celostátním obvodu většinovou volbou a tak by zmizela nutnost volit do sněmovny jen pár stran a ještě více by vynikly osobnosti a malé strany a jejich diverzita a přitom by vládla tyto musela reflektovat a byla by silnou vládou nezatíženou koaličními problémy.
K semiproporčnímu systému mám ještě tu připomínku, že není demokratický. Nejsou v něm totiž oni dva kandidáti zvoleni většinou voličů ale nejsilnější skupinou, která většinu nutně nemusí přesáhnout. I pro semiproporční systém by se hodilo druhé kolo tak jako ve většinovém, do kterého by postoupily tři nebo čtyři kandidáti a z kterého by oni dva zvítězili.

Tolik k volebním systémům ale vraťme se ještě k Pozitivní evoluci. Pan Janeček krom změny volebního systému nijak víc alespoň náznakem nepodpořil aktivity pro podporu vývoje demokracie, mluvil o vývoji občanů, což je dobře ale označil je snad za jednodušší či menší problém, což je dle mne obrovský omyl. Změny systému může být lehká, ostatně jak ukázala sametová revoluce, nic méně náš vývoj a nárůst schopností systém obhospodařovat neroste tak lehce a rychle, pouze snad docela jistě. Dále se pan Janeček nedostatečně  vyjádřil k otázce referenda.

Nakonec celá akce pak působí spíše jako vymývárna mozku se snahou si získat co nejvíce stoupenců i když se to snažili sami moderátoři průběžně popírat, přitom to asi mysleli upřímně, ale pan Karel Janeček a celý jeho tým nedokážou vést debatu o věci samotné, nejradši by asi jen o tom, jak ji prosadit. Spousta lidí je jen omámena charakterem Karla Janečka ale věc nevidí v pořádném světle. Pan Karel Janeček postavil pozitivnost která vypadá částečně i jako redukce kritiky a sleduje, že to dělá nevědomky. Dále Karel Janeček na něco, co si říká pozitivní evoluce příliš často rozděluje svět na dva tábory, na zlojedy, zluhy a občany a všechno takto zjednodušuje. Lidé ho podporující pak často vše, jak tak koukám po reakcích na webových stránkách, youtube a facebooku, také vše zjednodušují. Vidí jen dva tábory, zásadně proti pozitivní evoluci a zásadně pro a nevidí důvody, proč jsou lidé proti, vidí je jen jako zapšklé zpátečníky, kteří nemají chuť současný stav řešit. Možná je to také proto, že jiné odpůrce pan Janeček nepředstavuje, pořád se jen ohrazuje proti naivitě ale o tu tu vůbec nejde a tím, že se neohrazuje proti věcným poznámkám které ve veřejnosti slyší ale na jeho akcích nemají šanci zaznít, tak své kritiky jako skupinu strašně shazuje.

Vrcholem všeho je však jeho nedávné spojení s extrémistou a spíše negativním než pozitivním nacistickým skinheadem panem Landou. Pan Janeček tak ukázal že kritické a racionální myšlení pro něj asi není pozitivním, že si radši zacpe uši a bude řvát co si on myslí, jen aby měl pravdu, protože on ví sám, co je pozitivní a konstruktivní a ostatní ať ho jen následují. Co potom na tom, že to vlastně myslí upřímně a dobře když má tento klasický psychologický problém? Jinak mne překvapilo, že pan Janeček neměl jako matematik žádné výhrady k číslům uváděnými jeho kolegy o počtu podporovatelů a šíření pozitivní evoluce. Za a) všichni fanoušci na facebooku už v současnosti nejsou fanoušky jeho iniciativy, za b) z toho průměru přátel spolu jeho fanoušci nějaké sdílí a zároveň jsou už podporovatelé iniciativy na facebooku z velké části sami mezi sebou přátelé. Můžeme ještě počítat duplicitní a falešné profily a lidi, kteří chtěli věc jen především sledovat. Je tam ale asi ještě více množin, které se kryjí a toto číslo alespoň z mé zkušenosti není nepodstatné.

Abyste měli také možnost shlédnout celou akci v Lucerně sami a nemuseli číst jen mou kritiku a abyste si mohli udělat vlastní názor, zde předávám odkaz na video z Lucerny z akce "pozitivní Praha".

A zde na rozhovor s Karlem Janečkem v časpisu Reflex.

4 komentáře:

 1. Zaujalo mě to. Je dobře, že to vzniklo.

  OdpovědětVymazat
 2. Dobrý den, chválím jak opovědně se k tomu stavíte. Vaše analíza vidno, není jen pouhá skeptická ktitika, ale racionálně promyšlený pohled na věc. Vaše argumentace odpovídá stupni získaných infomací. Těch ovšem nebylo před sepsáním této analízy myslím dostatek.
  Proto vás prosím, o shlédnutí min. setkání v Č.Budějovicích a Liberci, pokud jste tak již neučinil (po doporučení na FB), a poté napsal ještě jednu analízu pozitivní, když už jste si dal tu práci a napsal tu negativní. Myslím si, že bychom si ji jako národ zasloužili.
  Jste mladý a perspektivní člověk a určitě si zasloužíte žít ve šťastnější zemi.

  Na závěr pár veršů k zamyšlení

  V zajetí předsudků, láska uvadá.
  Hledáme rozdílné, namísto sjednocení.
  Vlastní tíha zas na nás dopadá.
  Je tolik smutných oči, v té naši zemi.

  Hledaje protivníka, stavíme barikády.
  Viníme ostatní, sami tak čistí.
  Co všechno dáme, za naše kamarády?
  Kteří to vlastně jsou? Nejsme si jistí.

  víte kdo je napsal?

  Přeji krásný den
  Martin Sejk - Tábor

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za doporučení, rád si zjistím ještě více informací, nicméně se mi moc nelíbí Váš požadavek, viz věta: "a poté napsal ještě jednu analýzu pozitivní, když už jste si dal tu práci a napsal tu negativní. Myslím si, že bychom si ji jako národ zasloužili." Napíšu to, co si budu myslet. Myslím si, že si lidé zaslouží, abych jim říkal, co si myslím. Právě proto, že chci žít ve šťastnější zemi, napíši to, co si budu myslet. Jinak ano, v zajetí předsudků se neprojevuje láska, neprochází nám i když v základu naší bytosti je stále, ale já se nesnažím o předsudky ale pouze o kritiku a skepiticismus, zdraví a pozitivní. Právě to s tím viněním a čistotou my nesedí u pana Janečka a jeho stálého mluvení o zlojedech. Já nehledám protivníka, naopak, hledám někoho, s kým bych se mohl spojit, ale hledám obezřetně. Pokuď spojenectví neuznám za vhodné, nejlepší co můžu udělat je upřímně těm lidem říci, že s nimi nesouhlasím a jejich aktivity se mi nelíbí, je to zas pozitivní konstruktivní kritika. Báseň je to hezká, ale není určená k popírání kritického myšlení. :) Ale děkuji za ni ale bývalo by se mi více líbilo, kdyby jste napsal: Napište takovou analýzu, jak Vám to bude připadat potom, až budete mít více těch informací a né takto tendenčně. Připomíná mi to, když politici řekli politikům komunálním, ať podpoří jejich názor. Stejná hloupost. Kdo tu báseň napsal nevím. A kdo pak to byl? :)

   Vymazat
 3. Děkuji za vyjádření k mému komentáři. Měl jsem prosbu, ne požadavek, a omlouvám se za některé formulace. Nejsem zkušený diskutér.

  V prvé řadě si lidé zaslouží znát analýzu postavenou na ucelených informacích.
  Lidé si zaslouží , aby jste jim říkal pravdu a zároveň to myslel vážně. Ty verše nevztahujte na sebe( proto jsem je nevkládal) Vyjadřují jsoucno v naší společnosti.
  Pan Janeček upozorňuje na škodlivost zlojedů, aby nás probudil ke změně.
  „ Zlu stačí, aby dobro nedělalo nic“.
  Panu Janečkovi jde právě o to, propojit pozitivní lidi, ale proto, aby byli pozitivní, je potřeba je nejprve k pozitivitě probudit, či nabádat, dovést , nasměrovat(nebo jak to nazvat). Dobro začalo něco dělat. Ale ne ukvapeně, trpělivě seznamováním se skutečnostmi, vysvětlováním toho, jak změny dosáhnout. To je ta pravděpodobně nejtěžší věc a bez ní se nepohneme dál, ať vymyslíte jakýkoli recept na změnu. Takové články, jako je ten váš, můžou nově příchozího rovnou nasměrovat někam, kam by třeba vůbec nesměřoval, pokud by váš článek nečetl.
  Proto taky mé doporučení:
  Prosím, napište takovou analýzu, jaké Vám to připadá, potom, když máte více těch informací.
  Kritická myšlení může být i pozitivní. Nebo ne.

  Jo abych nezapomněl, ty verše jsou z písně Protestsong - Daniel Landa http://www.youtube.com/watch?v=UhavqoulQEQ
  Pěkný, pozitivně laděný,víkend

  OdpovědětVymazat