čtvrtek 15. listopadu 2012

Proslov na SK-DE.cz, skutečná demokratizace, tedy vývoj občanů


V tomto článku přináším svůj projev, jenžto se hodlám přednést na setkání iniciativy SK-DE-cz. Ona iniciativa vlastně není iniciativou, kterou bych zrovna nějak moc podporoval, mluví o demokratizaci ale nerozumí jí, jejich iniciativa není dostatečně konstruktivní, chtějí měnit z frustrace a zoufalosti, rozdělují si svět na jednoduše řečeno na dobré, sebe a ty zlé, tedy jak říkají, ty "nahoře". Přesto však jsem se rozhodl řečnit právě před nimi, protože vím že jsou na cestě a snaží se najít směr, jsou to občané kteří projevují zájem něco dělat a právě před ty, kteří ještě takto tápou je třeba předstupovat, s těmi je třeba diskutovat a ukázat jim, že s nimi chceme jednat.

Zde je text samotného proslovu:

Dámy a pánové, drazí spoluobčané, slyšeli jsme dnes mnohé na téma demokratizace naší společnosti a státu. To na co bych však především rád upozornil je fakt, že opravdová demokratizace, to neznamená jen změnu volebních systémů, neznamená to jen třídenní revoluci na náměstí, neznamená to, že teď hned se něco výrazně změní, opravdová demokratizace znamená soustavný vývoj nás samých coby občanů odehrávající se každý den, každý rok po celou dobu existence našeho státu a ubírající se mnohdy nepochopenými cestami. Změna musí být v nás, né jen někde venku. Je třeba si jasně říci, jsem to já, já občan, na kom závisí stav tohoto státu, jakkoliv se mi ten stav nelíbí, jsem to já, kdo ho do něj nechal přijít a jsem to opět já, kdo může pro stát a spoluobčany něco udělat, kdo má možnost řešení hledat a nabízet. Prosté nadávání na ty tzv. „nahoře“, snaha svrhnout vládu a vše překopat sama nic neřeší. Neuchylujme se prosím k optice dvou znepřátelených táborů dobra a zla, toto je příznakem vývoje k extrémismu nikoliv k demokracii, je třeba jednat konstruktivně a nenechat se znechutit. Je třeba se opravdu začít angažovat. Je třeba pěstovat diskusi a nápaditost a je třeba jasně udržovat úroveň politické kultury, to se ale netýká jen těch, jak píšete „nahoře“, ale nás samých, protože politická kultura se odvíjí od nás, od občanů. Co naopak není třeba, je se strašit apokalyptickými vizemi a negativním vývojem. Já vidím vývoj veskrze pozitivní. Ano stále zde jsou problémy korupce, nedozrálosti v demokracii, nedokonalé morálky atd., ale nejsou to problémy, které by dříve nebyly, myslím, že byli i víc i když některé v jiné formě. Panika tedy není na místě. Není potřeba překotných změn v systému, je třeba, chopit se své příležitosti, abychom jako občané naplnili význam slova demokracie. Některé občanské aktivity jako nadační fond proti korupci, iniciativa inventura demokracie, projekt demagog.cz, kohovolit.eu či Sametové posvícení nebo i toto shromáždění, ukazují, že jsme na dobré cestě, sic to ještě není tolik vidět, sic je ještě potřeba větší zapojení občanů, sic je stále třeba šířit konstruktivní náladu a vyhýbat se náladě destruktivní a extrémistické. Krom toho se ale musíme přestat štítit opravdové oficiální politiky a stran, protože až tam je největší možnost něco měnit a angažovat se a tam se to po nás i žádá, i tato oficiální politika se odvíjí čistě z nás, z nás občanů. Samotné politické strany nejsou žádným zlem a byla by to opět nevyzrálá optika takto naše problémy chápat.

Strany jsou zde od sdružování lidí obdobného politického smýšlení, aby zde tyto ideje zrály a stejně tak samotné osobnosti, aby pomáhali dotvářet ucelenější programy, které jedinec sám nevymyslí, aby byly místem pro tvořivou spolupráci i soutěž idejí mezi nimi. Za ideálně nastavených pravidel, fungují, jak mají, a jsou prospěšné. Ano jsou zde možné problémy. Úpadek kvality stran se pozná podle tupých hesel bez dobře vypracovaných programů, soustředěnosti pouze na přežívání strany a volební úspěch nikoliv na úspěch pro občany. Nemocné strany se stávají záštitou politiků přeběhlíků, kteří by sami neuspěli. Mohou se stát hnízdištěm extrémismu nebo korupce. Toto však není problémem samotného stranického systému, ale toho, jak zdravé naše strany udržujeme a kolik se v nich angažujeme. Je třeba redefinovat si pravidla pro fungování politických stran, je třeba redefinovat si pravidla některých voleb. Důvodem, proč nevolíme schopné osobnosti se zdravými názory, ale není fakt existence politických stran, ale přiznejme si to občané, tím důvodem jsme my sami. Úplné zrušení politických stran rozhodně nepodporuji. Samospásná systémová řešení v demokracii neexistují a pokuď snad, tohle to není.  Možná prostě chcete zrušením stran zamezit vlivu kapitálové moci na propagandu kandidátů, kde je ale jistota, že se stejný problém nevyskytne u nestraníků?  Co je špatného na svobodném rozhodnutí občana kandidovat ve straně? Nestraníci mají u nás své možnosti v senátu a na komunální úrovni. Dobře, možná vám to přijde málo. Vím, že nejvíce vám asi jde o změnu voleb do poslanecké sněmovny. Jsem rozhodně minimálně pro možnost panašování a posílení účinků preferenčních hlasů, Jsem pro snahu volit opravdové osobnosti pro jejich názory a charakter. Pakliže chcete nestraníky do poslanecké sněmovny, tak k tomu nepotřebujete úplné zrušení politických stran. Můžete stejně tak podporovat většinový volební systém nebo průběžný bodovací, při kterém je ve sněmovně 200 poslanců s nejvíce body, na členství ve stranách nehledě, přičemž se však musí volit vláda přímo a zvlášť, nebo můžete podporovat vznik zcela nestranického senátu, abyste stranictví v poslanecké sněmovně alespoň kompenzovali. Sám se teoriemi o volebních a ústavních systémech zabývám.

 Na vašich stránkách jste volali po vládě odborníků, my zde ale máme demokracii a každý z nás občanů by měl mít možnost vybírat dle schopností vybíraných. Máme tu možnost nadále, tak ji využijme, nesnažme se tu prosím ale o zavedení nějaké systémové sofokracie a elitářské vlády intelektuálů, kteří dokážou být stejně rozhádaní a neschopní. Snažme se raději volit moudré přirozenou cestou, přece na toto máme.
Měli bychom více možností, kdybychom volili ministry přímo, to je myslím nápad hodný zamyšlení i když nese spoustu reálných problémů s kontinuitou vlády i jiné, pokuď ale opravdu myslíte vážně, že si chcete demokraticky vybírat do těchto funkcí schopné konkrétní osobnosti a že jste na to připraveni, toto je demokratická možnost, ke které byste mohli lidi povzbuzovat a po ní volat, kterou byste mohli zkoumat a hledat jak ji vymodelovat do co nejlepší formy, zkoumat její vlastnosti a vychytávat problémy.

Na vašem webu jsem četl Váš „otevřený dopis vládnoucí moci“. Píšete v něm mimo jiné „Chceme společnost, ve které veškerá moc, včetně medií, bude pod občanskou kontrolou…“ S tímto já rozhodně nesouzním, jsou totiž oblasti věcí, v kterých by měla zůstat soukromá práva a svoboda. Většina by neměla rozhodovat za svobodné jednotlivce ve všem. Demokratizace je kvalitativní změna, nikoliv kvantitativní, je i změnou od systému nepřímého k přímému, je transformací demokracie tam, kde už vládne. Není expanzí do odvětví, kde není potřeba. Takovým odvětvím jsou i média, naše teď nejsou sice zrovna nejzdravější, avšak jsou prostředkem komunikace a sdílení informací, jsou prostředkem svobody slova a vyjádření, bylo by to fašizujícím chováním, kdyby byla takto zničena všechna soukromá média. Byla by pošlapána různorodost médií a zprostředkování více úhlů pohledu. To jediné, kam by měla občanská kontrola médií sahat, je tam, kam už dnes sahat ze zákona může a to je aktivní kontrola dodržování práva v těchto médiích a potom neformální přirozený vliv při poptávání kvality. Pokuď se v rámci občanské společnosti chcete pokusit zavést nějaké demokratické a s čtenáři interaktivní médium, tak prosím, ten nápad je skvělý a konstruktivní, ale není třeba existující média znásilňovat.

Věřím, že společně a každý z nás zvlášť dokážeme utvářet náš stát k lepšímu a lépe využívat náš občanský demokratický systém, věřím, že budeme jako demokrati zrát a že to bude znát. Věřím ve Vás, že jste rozumní lidé kompetentní spravovat svou zemi a že dokážete své možnosti coby občanů sebevědomě přijmout s puncem pozitivní kreativity a tuto víru přeji i Vám. Kvůli této víře, byl tento projev přednesen.

... Po projevu je prostor k diskuzi

Žádné komentáře:

Okomentovat