neděle 28. října 2012

"Atentát" na prezidenta

Celkem nedávno jsme byli svědky jednoho v demokratickém státě celkem závažného incidentu a totiž údajného atentátu na prezidenta ČR v Chrastavě a jeho neméně závažného pokračování. Jistě se s většinou obyvatel shodneme na faktu, že ač jen jakoatentát, byl čin onoho střelce velmi nezodpovědným a hloupým gestem. Nebyl to však atentát, jak se i později snažil pan Klaus o incidentu mluvit, podávajíce vše tak, že jsou zde jen dvě skupiny lidí, ti co to s klidem označí za atentát a nerýpou se v tom a ti, kdo onen čin schvalují. Jistě se taková rétorika panu Klausovi takticky hodí, nicméně je to rétorika falešná. Čin jakoatentátníka, byla hloupou a agresivní formou demonstrace, né snad jak říkal odporu proti trápení lidu a neschopnosti vládnout ale spíše demonstrací vlastní zoufalosti a stavu demokracie ve společnosti a u jedince samotného, jistě to ale nebyl atentát, protože atentát je čin s úmyslem usmrcení a přirovnávání tohoto k vyloupení banky s falešnou pistolí je hloupé, při loupežném přepadení se zbraň využívá jako zastrašovací vyjednávací prostředek, přičemž v takovém smyslu vůči prezidentovi využita nebyla. Zajímavější jsou však reakce samotného pana Klause a jeho blízkých spolupracovníků. Pan Klaus nejenom že zde staví onu absolutní dualitu těch co čin schvalují a těch co ho mají za atentát, ale dokonce neváhá a o to více jeho spolupracovníci ještě v otevřenější formě neváhají obviňovat z celé věci štvavé kritiky, často ještě kritiky samotného Klause, kteří podněcují dnešní stav společnosti. V jednom se s Klausem shodneme, onen čin hodně vypovídá o stavu naší společnosti, dále už se jaksi rozcházíme. Pan prezident totiž jaksi zapomíná připomenout, že to on je do velké míry odpovědný za dnešní stav společnosti, že to tedy možná cosi vypovídá i o jeho práci, že málo podporuje zdravou demokratickou společnost nebo jí možná ještě spíše rozkládá a svou nepřímou podporou extrémistů, přesto, že nechává tu nejšpinavější práci na pana Jakla a Hájka spolu s prý geniálním pisálkem seznamu Kalusových nepřátel pravdoláskařů A. B. Bartošem a veřejnost tak otevřeně jeho taktické sbírání hlasů extrémistů nevidí. Panu Klausovi by prospělo, kdyby se zamyslel, kam to se svým politickým působením dotáhal a byl rád, že to teď vidí a že to nebyla pravá pistole ale jen AirSoftová a to by mohl, aniž by čin samotný schvaloval. Toto však neodpovídá jeho povaze. Jedna však faktická poznámka na konec. Onen střelec je nejspíše přítelem či spolupracovníkem komunisty pana Dolejše, s nímž má vyvedenou fotografii v né zrovna formálním stylu.

Žádné komentáře:

Okomentovat