pondělí 29. dubna 2013

Zajímavé volební systémy a návrh politického systému pro EU.


Volební systém proporční personálně přímý


Tento volební systém je zajímavou alternativou klasického proporčního systému, jelikož na rozdíl od něj dává větší možnost i ve výběru samotných poslanců a snaží se z obou systémů, tedy poměrného i většinového získat maximum předností bez zabřednutí do plytkosti systémů semiproporčních. Výsledku dosahuje dvěma fázemi, z nichž první je proporční a druhá většinová (Případně by se mohla přidat třetí, která by se uplatnila jen jako mimořádná)
V první fázi získá strana počet potenciálních mandátů za oblast poměrně dle její procentuální úspěšnosti. Občan už zde má možnost udělovat preferenční hlasy a pomocí nich panašovat.
Pro druhou fázi je oblast rozdělena na tolik okrsků, kolik obsahuje mandátů. Každé straně je přidělen počet okrsků dle počtu získaných potenciálních mandátů (který okrsek konkrétně získá která strana je určeno náhodně a nehraje to roli). V každém přiděleném okrsku by měla tato strana a pouze ona navrhnout dva kandidáty na post poslance a měla by přednostně navrhovat všude takové, kteří se umístili preferenčními hlasy nejvýše. Mezi těmito kandidáty po té, co budou mít čas zhruba týdne kandidáty lépe poznat, občané rozhodnou jednokolovou většinovou volbou.
Případná třetí fáze by mohla nastávat pokuď by volební účast v daném okrsku byla méně než tolik, kolik procent všech potencionálních voličů v daném okrsku (nikoliv jen procent aktivních voličů) volilo stranu těchto kandidátů. Tato fáze by znamenala propad mandátu do jinak klasické většinové volby v daném okrsku s přístupem všech stran i nestraníků, tato fáze však být součástí systému nemusí a kdyby byla, uplatnila by se předpokládám málo často.
Zde odkaz na prezentaci: https://docs.google.com/presentation/d/1srzpXnrUZrdBUo5_7_pMQAAxFKjcRmEneHRvRHqbKsw/edit#slide=id.p

Volební systém pořadníkový


Volební systém pořadníkový je vhodný tam, kde se volí pouze na jeden mandát či zkrátka tam, kde se klasicky využívá většinový systém. Pořadníkový systém má tu výhodu, že se volič nemusí bát volit méně favorizované kandidáty kvůli dilematu toho, kdo se dostane do druhého kola, jelikož při neúspěchu preferovaného kandidáta se může hlas přenést na druhého v pořadí a dále podle seřazení kandidátů dle preferencí. Se zánikem druhého kola též zanikají konečné duely, které by dualisticky rozdělovaly společnost.
Zkrátka občan v tomto systému označí u všech kandidátů pořadí preference, koho by chtěl nejvíce a koho nejméně a pak přichází sčítání hlasů. Pokuď nějaký kandidát obsáhl většinu volebních lístků, pokuď se přihlédne jen k prvním místům preferencí, vyhrává, pokuď ne, přihlédne se na první i druhá místa, pokuď tím získal, nějaký kandidát většinu lístků, vyhrává, pokuď ne, jde se dále s přihlédnutím na 1., 2. i 3. místa a případně dále, dokuď se nenajde někdo s většinou. Pokuď se s přihlédnutím na stejná místa najde více kandidátů s většinou a s přihlédnutím na méně míst žádný, pak vyhrává ten s největší většinou.

Návrh systému pro EU - Evropskou federaciV diagramu znázorňujícím návrh systému je uvedeno, že obě komory jsou v něm rovnocenné, v USA však vyvolává podobná rovnocennost problém, že prezident není schopný jednou z komor, tou, které se během jeho funkčního období změnilo výrazně stranické obsazení, protlačit žádný zákon, přitom zákon musí schválit obě komory. Navrhuji tedy aby v tomto systému na diagramu měla vláda, pokuď se jí nepodaří prosadit věc v obou komorách zvlášť, tyto dvě možnosti:
pokusit se věc prosadit získáním dvou třetin hlasů ve sněmovněnebo společným hlasováním obou komor coby jedné(S tím, že síla hlasů senátorů je upravena tak, by výsledná síla všech hlasů senátorů byla rovna výsledné síle všech hlasů poslanců ze sněmovny, tedy síla hlasu senátora rovná se počet poslanců/ počet senátorů)

Plánovací buňky


Plánovací buňky jsou alternativou pro jinak volené orgány především pro kontrolu práce některých úřadů. Nejsou volené, jejich obsazení je náhodně losované ze všech občanů, kteří to neodmítnou. Buňky bývají vytvořené pro jednorázovou či úzce zaměřenou záležitost a náhodnost volby, zaměření a krátké trvání fungování podporuje nezávislost, nezkorumpovatelnost, čistý občanský zájem a statistické poměrné zastoupení postojů ve společnosti.

Návrh pro přilákání a podporu drobných podnikatelů

Tak, jak se dávají daňové úlevy pro přilákání podnikatelů, napadlo mě, že když už, tak by se to mělo dělat ve stylu loterijní daně používané na Taiwanu a zkoušené též na Slovensku a jen pro malé podnikatele, že by byl každý druhý měsíc vylosován jeden drobný podnikatel (z těch kteří už podnikají alespoň 4 roky), který by měl na další 4 roky 90% úlevu od daní, pokuď by nepřesáhl určitý maximální limit kapitálu, který by ale byl větší než kritéria pro definici drobných podnikatelů. aby mohl růst a nebál se ztráty té výhody.

Žádné komentáře:

Okomentovat